Autism: "Diagnoserna ökar. Men inte symptomen."

Episode 112 · 24 February 2021 · 58 mins 27 secs

About this Episode

Vad är egentligen autism? Finns det olika former? Är det skillnad mellan könen?
Hur ställer man en diagnos? Varför upptäcks allt fler? Hur ser det ut i andra länder?
Malin Bergström, barnhälsovårdspsykolog, samtalar digitalt med Sebastian Lundström, psykolog och forskare på Gillbergcentrum vid Göteborgs universitet.

Ordlista till avsnittet:

  • Etiologi är läran om orsakssamband eller kausalitet. Termen används inom filosofi, fysik, psykologi, statistik och biologi då man diskuterar orsaker till olika fenomen. Inom medicin används termen specifikt för anledningar och bakomliggande variabler till sjukdomar och patologiska tillstånd.
  • Prevalens är en epidemiologisk term som anger den andel individer i en population som har en given sjukdom eller ett givet tillstånd.
  • DSM - Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders, är tillsammans med WHOs ICD-system, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, det mest utbredda systemet för att kategoriska psykiatriska sjukdomar och tillstånd.

Läs mer: