Jämställd uppfostran

Episode 15 · 15 February 2018 · 32 mins 25 secs

About this Episode

Hur bemöter man barn könsneutralt? Och ska man det?
Malin Bergström (barnhälsovårdspsykolog i Stockholms län) samtalar med Kristina Henkel, som driver ett företag som heter Olika. Kristina Henkel är i grunden statsvetare med genusinriktning. På Olika utbildar hon i normkreativitet och lika möjligheter mot bland annat förskola och skola. Här kan du läsa mer om Olika: https://www.olika.nu/forlag/om-olika/