Förälder med ADHD - vad händer då?

Episode 49 · 20 December 2018 · 33 mins 25 secs

About this Episode

Vad finns det för hjälp att få för mammor eller pappor med ADHD?
Behövs det extra stöd?
Vad ska man tänka på? Finns det nåt bra med att vara förälder med ADHD?
Malin Bergström (barnhälsovårdspsykolog) samtalar med Lena Westholm (psykolog) och Sofia Buddgård (arbetsterapeut), som jobbar med ett föräldrastödsprogram som tas fram specifikt för föräldrar med ADHD.