Barn och den ojämlika hälsan

Episode 6 · 23 November 2017 · 42 mins

About this Episode

Förutsättningarna för barns hälsovård ser olika ut.
Hur ser ojämlikheterna ut?
Och vad går det att göra åt det?
Malin Bergström, forskare och barnpsykolog, samtalar med Sahar Nejat, barnhälsovårdsöverläkare. Bägge knutna till Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län.
Lyssna också på:
BVCpodden 81: Barn och hälsa: "Vi måste se till att det blir jämlikt över hela länet"