Corona och små barn: Hur pratar man med oroliga, hur stöttar man de värst drabbade?

Episode 97 · 20 March 2020 · 32 mins 1 sec

About this Episode

Hur ska föräldrar hantera sin egen oro för corona-viruset? Och sina barns oro?
Vad kan BVC göra för att stötta och hjälpa de mest utsatta?
Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar - och ger praktiska tips - med Hanna Thermaenius, psykolog på Rädda Barnen.

Läs mer:

Lyssna också på: