Amelie Grape

Special guest

Amelie Grape är leg. logoped.
https://lingostudios.com/fraga/ svarar hon på frågor kring barn och språkutveckling. Där kan du också anonymt ställa frågor till henne.

Amelie Grape has been a guest on 2 episodes.