Anders Hjern

Special guest

Anders Hjern, är barnläkare vid Sachsska Barnsjukhuset i Stockholm samt professor i social epidemiologi vid institutionen för medicin, Karolinska Institutet i Solna. Han forskar om särskilt utsatta barns hälsa, och om skillnader i barnhälsa mellan olika grupper i samhället.

Anders Hjern has been a guest on 3 episodes.