Annette Gromell

Special guest

Annette Gromell är specialistsjuksköterska på hudenheten på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset.

Annette Gromell has been a guest on 1 episode.