Emma Fransson

Special guest

Emma Fransson är psykolog och forskare.
Här kan du läsa mer om hennes forskningsprojekt om barns växelvis boende, som hon har tillsammans med Anders Hjern (barnläkare och professor) och Malin Bergström (barnhälsovårdspsykolog):
https://www.su.se/publichealth/forskning/forskningsprojekt/elvis-projektet

Emma Fransson has been a guest on 2 episodes.