Eva Holm

Special guest

Eva Holm är specialistsjuksköterska och utbildningsledare och arbetar på neonatalvårdssektionen på Sachsska barnsjukhuset som är en del av Södersjukhuset i Stockholm.

Eva Holm has been a guest on 1 episode.