Malin Borgström

Special guest

Malin Borgström är barnsjuksköterska och urotarmterapeut. Hon har skrivit boken Besvär med tarm och urinblåsa hos barn – behandlingsmetod för barnhälsovården.

Malin Borgström has been a guest on 1 episode.