Monica Lidbeck

Special guest

Monica Lidbeck är fil.dr och arbetar som psykolog med verksamhetsutveckling inom mödrahälsovård och barnhälsovård i Västra Götalandsregionen.

Monica Lidbeck has been a guest on 2 episodes.