Nathalie Aranda Gani

Special guest

Nathalie Aranda Gani är vårdutvecklare och BHV-sjuksköterska i Stockholm.

Nathalie Aranda Gani has been a guest on 1 episode.