Nina Thomsen

Special guest

Nina Thomsen är barnpsykolog inom barnhälsovården och BUP (Barn- och ungdomspsykiatri) i Region Stockholm.

Nina Thomsen has been a guest on 2 episodes.