Veronica Stiernerlantz

Special guest

Veronica Stiernerlantz är barnsjuksköterska på BVC i Vällingby, Stockholm.

Veronica Stiernerlantz has been a guest on 2 episodes.