Att lära sig på BVC: Därför handleds studenter i par

Episode 104 · 22 June 2020 · 32 mins 39 secs

About this Episode

Vilka studenter är det inom barnhälsovården? Hur handleds dom?
Hur länge är dom på BVC?
Vad är viktigt för handledarna?
Vad är AKA? Och vad är "peer learning"?
Vad är målet med praktiken? Och hur utvärderas den?
Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström får svar på frågorma i ett samtal med Sofie Guldbrand, specialistsjuksköterska barn & ungdom och adjungerad klinisk adjunkt (AKA)

Läs mer: