Synutveckling: "Alla nyfödda ser dåligt"

Episode 125 · 13 September 2021 · 52 mins 20 secs

About this Episode

Hur mycket ser en nyfödd?
Vilka är de vanligaste synproblemen hos barn?
Påverkar vissa sjukdomar synen?
Undersöker vi barn på rätt sätt?
Malin Bergström, barnhälsovårdspskykolog samtalar om synens utveckling med Stefan Löfgren, barnögonläkare vid S:t Eriks Ögonsjukhus.

Läs mer: