Rökning: "Barn är en motivation att sluta"

Episode 133 · 29 March 2023 · 35 mins 6 secs

About this Episode

Hur många barn utsätts för tobaksrök i hemmet?
Är det en hälsorisk om någons kläder luktar rök?
Vilka är det som fortfarande röker?
Och hur får man gratis hjälp att sluta?
Malin Bergström, barnhälsovårdspsykolog, samtalar med Joanna Stjernschantz Forsberg, läkare på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, och Sebastian Nykvist, tobaksavvänjare och psykologistudent.

Läs mer:

Lyssna också på: