Episode 54

Hjälp, mitt barn är rädd att ta spruta!

00:00:00
/
00:32:51

24 January 2019

32 mins 51 secs

Your Host
Special Guests
Tags

About this Episode

Vad gör man om ett barn har stickrädsla? Är det vanligt? Hur förbereder man bäst inför en vaccination?
Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med Lotta Ahnland, lekterapeut, och Anna Fröjdinger, vårdutvecklare och distriktssköterska.
Här hittar du föräldrainformationen som är tänkt att användas tillsammans med bildkallelsen riktad till barnet inför femårsbesöket:
http://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/bvc/regionala-riktlinjer/5-arsbesoket/