Hjälp, mitt barn är rädd att ta spruta!

Episode 54 · 24 January 2019 · 32 mins 51 secs

About this Episode

Vad gör man om ett barn har stickrädsla? Är det vanligt? Hur förbereder man bäst inför en vaccination?
Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med Lotta Ahnland, lekterapeut, och Anna Fröjdinger, vårdutvecklare och distriktssköterska.
Här hittar du föräldrainformationen som är tänkt att användas tillsammans med bildkallelsen riktad till barnet inför femårsbesöket:
Vårdgivarguiden: Bildkallelse femårsbesöket (PDF)
Vårdgivarguiden: Föräldrainformation inför femårsbesöket

Lyssna också på:
BVCpodden 113: Vaccin: "De sprider felaktig och farlig information"
BVCpodden 12: Vaccin - vem ska jag lita på?
BVCpodden 11: Vaccin - därför är det så viktigt