Hur pratar man om barn och övervikt?

Episode 58 · 21 February 2019 · 37 mins 25 secs

About this Episode

Ska man prata med barn om övervikt?
Hur pratar man med föräldrarna?
Hur ska föräldrarna prata med barnen?
Barnhälsovårdspskykolog Malin Bergström samtalar med Sofia Trygg Lycke - vårdutvecklingsledare, specialistsjuksköterska i barn- och ungdomsmedicin och grundutbildad psykoterapeut med barn- och ungdomsinriktning.

Lyssna också på:

Läs mer: