Sofia Trygg Lycke

Special guest

Sofia Trygg Lycke arbetar som vårdutvecklingsledare vid akademiskt primärvårdscentrum/Region Stockholm. Hon är barnsjuksköterska och har en grundläggande terapeututbildning.
Uppdrag: Handlingsprogram övervikt och fetma samt FaR fysisk aktivitet på recept. Utbildar i MI- motiverande samtal och är medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).
I region Stockholms digitala regionala vårdprogram övervikt och fetma finns uppdaterat material och information.
https://vardgivarguiden.se/behandlingsstod/halsoframjande-arbete/overvikt-och-fetma/

Sofia har skrivit två böcker inom området:

Sofia Trygg Lycke has been a guest on 1 episode.