Anna Norlén

Special guest

Anna Norlén är psykolog och psykoterapeut. Jobbar med behandling och utbildning i frågor om barn och svåra påfrestningar.
Hon är tillsammans med Kjerstin Almqvist och Björn Tingberg författare till boken Barn, unga och trauma - att uppmärksamma, förstå och hjälpa.

Anna Norlén has been a guest on 2 episodes.