Barn och svåra saker: "Psykiskt våld är också våld"

Episode 83 · 17 October 2019 · 51 mins 2 secs

About this Episode

Vad är det barn råkar ut för? Vad är värst?
Hur frågar och pratar man med barn som varit med om svåra saker?
Hur hjälper man dom?
Får det effekt för resten av livet att ha det dåligt som barn?
Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med två gäster:
Björn Tingberg, barnsjuksköterska, psykoterapeut och utbildare.
Anna Norlén, psykolog och psykoterapeut. Jobbar med behandling och utbildning i frågor om barn och svåra påfrestningar
De två är tillsammans med Kjerstin Almqvist författare till boken Barn, unga och trauma - att uppmärksamma, förstå och hjälpa.

Läs mer:
Natur & kultur: Barn, unga och trauma - att uppmärksamma, förstå och hjälpa
Barnombudsmannen: Barnkonventionen

Lyssna också på: