Clara Linnros

Special guest

Clara Linnros är barnpsykolog och leg. psykoterapeut med lång erfarenhet av arbete med små barn och föräldraskap. Hon arbetar på Barnhälsovårdsenheten i Stockholm.

Clara Linnros has been a guest on 15 episodes.