Sätta gränser - kan inte föräldrar det?

Episode 1 · 18 October 2017 · 31 mins 17 secs

About this Episode

Hur hanterar jag haveriet i lekparken? Och härdsmältan vid godishyllan?
Malin Bergström, barnpsykolog och forskare, samtalar med Catharina Neovius, vårdutvecklare och BHV-sjuksköterska, samt Clara Linnros, barnpsykolog. Alla knutna till Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län.