Daniel Berglind

Special guest

Daniel Berglind har i många år forskat i barns fysiska aktivitet och sambandet till hälsan bedriver forskning inom folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet och på Enheten för hälsofrämjande levnadsvanor inom Region Stockholm

Daniel Berglind has been a guest on 1 episode.