Fysisk aktivitet: Rör sig barn för lite?

Episode 110 · 19 January 2021 · 47 mins 5 secs

About this Episode

Småbarn rör sig väl hela tiden? Eller..?
Är det skillnader mellan flickor och pojkar? Beror det på var man bor?
Går det att mäta? Hur stimulerar man barn att röra sig mer?
Daniel Berglind vet svaren. Han har i många år forskat om barns fysiska aktivitet och sambandet till hälsa - på Karolinska Institutet och på Region Stockholms enhet för hälsofrämjande levnadsvanor.
Här samtalar han digitalt med Malin Bergström, barnhälsovårdspsykolog.

Läs mer:

Lyssna också på: