Elizabeth Englundh

Special guest

Elizabeth Englundh är pedagog och socionom. Hon arbetar med barnrättsfrågor på SKL - Sveriges kommuner och landsting.

Elizabeth Englundh has been a guest on 1 episode.