Barnets rättigheter: "Vi vuxna måste vara närvarande"

Episode 77 · 5 September 2019 · 43 mins 20 secs

About this Episode

Barnkonventionen blir lag i Sverige 2020. Vad betyder det för personal i barnhälsovården? För föräldrar?
Malin Bergström (barnhälsovårdspsykolog) samtalar med Elizabeth Englundh (pedagog och socionom) som arbetar med barnrättighetsfrågor på SKL - Sveriges kommuner och landsting.

Läs mer:
Stockholms stad: Barns rättigheter och föräldrars ansvar
Barnombudsmannen: Barnkonventionen

Lyssna också på:
BVCpodden 107: Försummelse: "Det är lika allvarligt som misshandel"
BVCpodden 102: Våld i familjer: "En jätteviktig folkhälsofråga"
BVCpodden 83: Barn och svåra saker: "Psykiskt våld är också våld”
BVCpodden 68: Lars H Gustafsson (del 2 av 2): "Det nyfödda barnet kommer alltid med ett budskap..."
BVCpodden 38: Ett barn som far illa - vad gör jag då?
BVCpodden 18: Barn, trauma och "en överdos av omsorg"