Barnets rättigheter: "Vi vuxna måste vara närvarande"

Episode 77 · 5 September 2019 · 43 mins 20 secs

About this Episode

Barnkonventionen blir lag i Sverige 2020. Vad betyder det för personal i barnhälsovården? För föräldrar?
Malin Bergström (barnhälsovårdspsykolog) samtalar med Elizabeth Englundh (pedagog och socionom) som arbetar med barnrättighetsfrågor på SKL - Sveriges kommuner och landsting.

Läs mer:
Stockholms stad: Barns rättigheter och föräldrars ansvar
Barnombudsmannen: Barnkonventionen

Lyssna också på: