Helena Hervius Askling

Special guest

Helena Hervius Askling är smittskyddsläkare, infektionsläkare, överläkare på vaccionationsteamet Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och vaccin-forskare.

Helena Hervius Askling has been a guest on 1 episode.