Resa med små barn: "Vi kan inte vaccinera oss mot trafikolyckor och drunkning"

Episode 65 · 11 April 2019 · 36 mins 43 secs

About this Episode

Vad gäller med vaccinationer?
Inom Norden? Europa? Resten av världen?
Räcker sprutorna man får på BVC?
Hur förebyggar man olyckor och smitta?
Vilka sjukdomar är värst att få?
Hur gamla bör barnen vara när man åker?
Malin Bergström (barnhälsovårdspskykolog) samtalar om småbarn och resor med Jeanette Björnell (barnsjuksköterska och vårdutvecklare) och Helena Hervius Askling (smittskyddsläkare, infektionsläkare, överläkare på vaccionationsteamet Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och vaccin-forskare).
Lyssna också på:
BVCpodden 11: Vaccin - därför är det så viktigt
BVCpodden 12: Vaccin - vem ska jag lita på?
BVCpodden 54: Hjälp, mitt barn är rädd att ta spruta!
Läs mer här:
117 Vårdguiden: Vaccinationer