Henrik Arnell

Special guest

Henrik Arnell är barnläkare, mag-, tarm- och leverläkare samt överläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Henrik Arnell has been a guest on 2 episodes.