"Det är inte farligt att barnet är gult - om det är rätt sort"

Episode 42 · 1 November 2018 · 32 mins 15 secs

About this Episode

Varför blir nyfödda gula? När är det farligt med små barn och gulsot?
Barhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med Henrik Arnell (barnläkare) och Catharina Neovius (vårdutvecklare och BHV-sjuksköterska).
Här kan du läsa mer:
Barnläkaren: Viktigt att ta prov på ”gula” spädbarn
Vårdgivarguiden: Prolongerad neonatal ikterus