Jeanette Björnell

Special guest

Jeanette Björnell är barnsjuksköterska och vårdutvecklare vid barnhälsovården i Stockholms län.

Jeanette Björnell has been a guest on 3 episodes.