Malin Skoog

Special guest

Malin Skoog är distrikssköterska, vårdutvecklare och doktorand. Henns avhandlingsarbete handlar om screening för post partum depression av icke-svensktalande mödrar i Barnhälsovården.
Läs mer:
Lunds universitet: Malin Skoog

Malin Skoog has been a guest on 1 episode.