Depression, screening och utlandsfödda mammor: "Det handlar om att se individen"

Episode 109 · 2 November 2020 · 37 mins 23 secs

About this Episode

Barnhälsovården gör screening av depression och psykisk ohälsa hos mammor. Vad är utmaningen när mammorna inte talar svenska? Hur går det till? Vilka lärdomar finns?
Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström zoom-samtalar med Malin Skoog - distrikssköterska, vårdutvecklare och doktorand. Henns avhandlingsarbete handlar om screening för post partum depression av icke-svensktalande mödrar i Barnhälsovården.

Läs mer:
Lunds universitet: Malin Skoog

Lyssna också på:
BVCpodden 62: Bemöta nyanlända (del 1 av 3): "Jag vet inte riktigt hur du tänker, men jag kan fråga"
BVCpodden 63: Bemöta nyanlända (del 2 av 3): "Växer man upp i ett annat samhälle tänker man annorlunda"
BVCpodden 64: Bemöta nyanlända (del 3 av 3): "Ditt barn blir bättre, det är inte skadat för livet"

BVCpodden 109: Depression, screening och utlandsfödda mammor: "Det handlar om att se individen"