Mona Pihl

Special guest

Mona Pihl är möjliggörare och praktiker på NKA (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) och sjuksköterska på habiliteringen i Uppsala.

Mona Pihl has been a guest on 1 episode.