Barn med funktionsnedsättningar: "Hitta en vardag som funkar för alla"

Episode 129 · 27 December 2021 · 38 mins 38 secs

About this Episode

Vem räknas som anhörig till ett barn med funktionsnedsättningar?
Hur funkar stödet man kan få?
Vem är berättigad?
Ska man säga nedsättning eller variation?
Vilka är de vanligaste frågorna?
Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med
Mona Pihl, möjliggörare och praktiker på NKA (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) och sjuksköterska på habiliteringen i Uppsala.

Läs mer:

Lyssna också på: