Catharina Neovius

Special guest

Catharina Neovius är vårdutvecklare och BHV-sjuksköterska.

Catharina Neovius has been a guest on 9 episodes.