Barn som far illa: Hur får vi syn på dom? Och vad gör vi?

Episode 130 · 8 March 2022 · 51 mins 25 secs

About this Episode

Hur påverkas barn av sexuellla övergrepp, våld eller försummelse?
Om man ser ett barn som är utsatt - vad kan man göra som granne? Eller som yrkesmänniska?
Vad är egentligen trauma? Och truamamedveten omsorg?
Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med Björn Tingberg.
Han är leg. sjuksköterska och leg. psykoterapeut med inriktning mot barn och unga och har senast skrivit "När små barn far illa/Fysiskt våld – Sexuella övergrepp – Försummelse". Boken vänder sig till personal inom barnhälsovården och andra verksamheter såsom barnsjukvården, vårdcentraler, förskolan, öppna förskolan, som möter barn upp till sex år i sin yrkesroll.

Läs mer:

Lyssna också på: