Barns språkutveckling: "Lyssna. Och följ med!"

Episode 131 · 4 April 2022 · 59 mins 7 secs

About this Episode

Hur lär sig barn språk?
Vad kan jag göra för att stimulera utvecklingen?
Funkar ramsor? Ska man själv prata bebisspråk?
Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med logopoden Marion Lieberman.
Marion har också forskat och doktorerat om stavelsejoller.

Lyssna också på:

Läs mer: