BVCpodden

Episode Archive

Episode Archive

139 episodes of BVCpodden since the first episode, which aired on 18 October 2017.

 • 139: Amning (del 2 av 2): Det lilla barnet - och fortsättningen

  28 December 2023  |  30 mins 12 secs
  amning, föräldraskap, hälsa

  Kjersti Graasvoll (specialistsjuksköterska inom barn och ungdom samt internationellt certifierad amningsrådgivare) pratar amning med Maria Carlsson (barnsjuksköterska på Södertälje Centrum barnavårdscentral och Södertälje amningsmottagning). Det här är andra delen av två.

 • 138: Amning (del 1 av 2): Vad kan BVC göra? Vilka är hälsoeffekterna?

  28 December 2023  |  28 mins 51 secs
  amning, föräldraskap, hälsa

  Kjersti Graasvoll (specialistsjuksköterska inom barn och ungdom samt internationellt certifierad amningsrådgivare) pratar amning med Maria Carlsson (barnsjuksköterska på Södertälje Centrum barnavårdscentral och Södertälje amningsmottagning). Det här är första delen av två.

 • 137: Våldsvågen: "Försök leva med barnet som om det är tryggt"

  9 November 2023  |  40 mins 11 secs
  barn, barnhälsovård, föräldraskap, våld, ängslan

  Den gängrelaterade våldsvågen - hur påverkas små barn, deras föräldrar och syskon?
  Vad finns det för hjälp att få?
  Hur skapar man trygghet när det värsta har hänt?
  Vad kan vi som inte är närmast drabbade göra? Och BVC?
  Nina Thomsen, barnhälsovårdspsykolog samtalar med Hanna Thermaenius, psykolog på Rädda Barnen.

 • 136: Det dom kallar trots - är det bara dåligt?

  24 August 2023  |  44 mins 32 secs
  barn, barnhälsovård, föräldraskap, trots

  Från ett och halvt till fyra - det kan vara riktigt jobbiga år.
  Det är då barnet hittar ordet NEJ. Och MIN och MITT.
  Varför blir det så mycket bråk och tjafs?
  Vad händer med de vuxna? Hur arg får man bli?
  Barnhälsovårdspsykologerna Malin Bergström och Clara Linnros har tillsammans skrivit boken De kallar det trots – Om att vägleda små barn genom utveckling och uppror.
  Här samtalar dom om varför perioden är så viktig för barns träning av att hantera känslor.

 • 135: När du inte är den förälder du vill vara - så får du stöd

  15 June 2023  |  36 mins 24 secs
  föräldraskap, föräldrastöd

  Det finns flera så kallade Malinamottagningar i Region Stockholm. Här finns möjlighet för blivande föräldrar samt barn upp till fem år och deras föräldrar att vid behov träffa psykologer.
  Hur jobbar dom? När ska man söka hjälp? Hur får man hjälp?
  Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med barnpsykolog Clara Linnros, som jobbat nära Malinamottagningarna.

 • 134: Övervikt: "Det är en allergi mot kalorier"

  3 April 2023  |  41 mins 44 secs
  fetma, hälsa, övervikt

  Hur ska man som förälder prata med sitt barn om övervikt? Med förskolan?
  Hur många barn har övervikt? Varför drabbas bara vissa?
  Vad ska man servera - utan ett stenhårt schema? Hur får man ihop matlagningen med flera barn?
  Och varför är risken större för ohälsa - både fysisk och psykisk?
  Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström möter Paulina Nowicka - familjeterapeut, docent i pediatrisk vetenskap och professor i kostvetenskap.

 • 133: Rökning: "Barn är en motivation att sluta"

  29 March 2023  |  35 mins 6 secs
  hälsa, rökning, tobak

  Hur många barn utsätts för tobaksrök i hemmet?
  Är det en hälsorisk om någons kläder luktar rök?
  Vilka är det som fortfarande röker?
  Och hur får man gratis hjälp att sluta?
  Malin Bergström, barnhälsovårdspsykolog, samtalar med Joanna Stjernschantz Forsberg, läkare på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, och Sebastian Nykvist, tobaksavvänjare och psykologistudent.

 • 132: Barns språkutveckling: "Ett levande samspel är avgörande"

  15 March 2023  |  1 hr 3 mins
  barn, barnhälsovård, bvc, föräldraskap, språk, språkutveckling

  Hur går det till när spädbarn lär sig språk? När blir ljuden begripliga?
  Hur går forskningen till? Ska man prata "bebis-språk" med sitt barn?
  Vad händer när små barn omges av flera olika språk? Hur många kan dom lära sig?
  Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström får svar på alla frågor av Iris-Corinna Schwarz, lektor i specialpedagogik, docent i lingvistik och forskare vid Stockholm Babylab.

 • 131: Barns språkutveckling: "Lyssna. Och följ med!"

  4 April 2022  |  59 mins 7 secs
  barn, barnhälsovård, bvc, språk, språkutveckling

  Hur lär sig barn språk?
  Vad kan jag göra för att stimulera utvecklingen?
  Funkar ramsor? Ska man själv prata bebisspråk?
  Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med logopoden Marion Lieberman.

 • 130: Barn som far illa: Hur får vi syn på dom? Och vad gör vi?

  8 March 2022  |  51 mins 25 secs
  barn, barnhälsovård, bvc, försummelse, föräldraskap, trauma

  Hur påverkas barn av sexuellla övergrepp, våld eller försummelse?
  Om man ser ett barn som är utsatt - vad kan man göra som granne? Eller som yrkesmänniska?
  Vad är egentligen trauma? Och truamamedveten omsorg?
  Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med Björn Tingberg.

 • 129: Barn med funktionsnedsättningar: "Hitta en vardag som funkar för alla"

  27 December 2021  |  38 mins 38 secs
  barn, barnhälsovård, bvc, funktionsnedsättning, föräldraskap

  Vem räknas som anhörig till ett barn med funktionsnedsättningar?
  Hur funkar stödet man kan få?
  Vem är berättigad?
  Ska man säga nedsättning eller variation?
  Vilka är de vanligaste frågorna?
  Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med
  Mona Pihl, möjliggörare och praktiker på NKA (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) och sjuksköterska på habiliteringen i Uppsala.

 • 128: Tvillingar: Så hjälper dom forskningen

  27 October 2021  |  50 mins 8 secs
  barn, barnhälsovård, bvc, föräldraskap, tvillingar

  Hur vanligt är det med tvillingar? Trillingar? Och ännu fler?
  Vad har forskningen för nytta av tvillingar?
  Om man får fler än ett barn, vad ska man tänka på?
  Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med Catarina Almqvist Malmros, professor i klinisk epidemiologi och överläkare i barnmedicin.

 • 127: Lusten att ligga: Vad händer med den när man blir förälder?

  14 October 2021  |  51 mins 54 secs
  barn, barnhälsovård, bvc, föräldraskap, sexliv

  Är det barnperspektiv att prata sex på BVC?
  Vad händer med sexet efter en graviditet?
  Påverkar amningen? Sömnbristen?
  Hur gör man allt bra igen?
  Malin Bergström, barnhälsovårdspsykolog, samtalar med Sandra Dahlén, sexualupplysare.

 • 126: Fysisk aktivitet: "Vi måste släppa ut barnen - utan föräldrar!"

  29 September 2021  |  44 mins 15 secs
  barn, barnhälsovård, bvc, fysisk aktivitet, föräldraskap

  Hur blev det så att omsorgen från föräldrar lett till stillasittande, övervikt och brist på grit (ungeför driv, karaktärsstyrka, jävlar anamma) hos våra barn?
  Malin Bergström, barnhälsovårdspsykolog, möter Sandra Dahlén, författare till boken Frigående barn - en föräldrarbok om det ökade stillasittandet.
  De samtalar bland annat om varför det är så viktigt att barn får klara sig själva ibland - och om begreppet "djup lek".

 • 125: Synutveckling: "Alla nyfödda ser dåligt"

  13 September 2021  |  52 mins 20 secs
  barn, barnhälsovård, bvc, syn, synutveckling, ögon

  Hur mycket ser en nyfödd?
  Vilka är de vanligaste synproblemen hos barn?
  Påverkar vissa sjukdomar synen?
  Undersöker vi barn på rätt sätt?
  Malin Bergström, barnhälsovårdspskykolog samtalar om synens utveckling med Stefan Löfgren, barnögonläkare vid S:t Eriks Ögonsjukhus.

 • 124: Förstoppning: Varför har det blivit så vanligt?

  26 August 2021  |  53 mins 52 secs
  barn, barnhälsovård, bvc, förstoppning, föräldraskap, nattväta

  Förstoppning hos små barn blir allt vanligare.
  Varför? Och vad kan man göra åt det?
  Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström möter Malin Borgström, barnsjuksköterska och urotarmterapeut, som har skrivit boken Besvär med tarm och urinblåsa hos barn – behandlingsmetod för barnhälsovården.