BVCpodden

Episode Archive

Episode Archive

132 episodes of BVCpodden since the first episode, which aired on 18 October 2017.

 • 132: Barns språkutveckling: "Ett levande samspel är avgörande"

  15 March 2023  |  1 hr 3 mins
  barn, barnhälsovård, bvc, föräldraskap, språk, språkutveckling

  Hur går det till när spädbarn lär sig språk? När blir ljuden begripliga?
  Hur går forskningen till? Ska man prata "bebis-språk" med sitt barn?
  Vad händer när små barn omges av flera olika språk? Hur många kan dom lära sig?
  Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström får svar på alla frågor av Iris-Corinna Schwarz, lektor i specialpedagogik, docent i lingvistik och forskare vid Stockholm Babylab.

 • 131: Barns språkutveckling: "Lyssna. Och följ med!"

  4 April 2022  |  59 mins 7 secs
  barn, barnhälsovård, bvc, språk, språkutveckling

  Hur lär sig barn språk?
  Vad kan jag göra för att stimulera utvecklingen?
  Funkar ramsor? Ska man själv prata bebisspråk?
  Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med logopoden Marion Lieberman.

 • 130: Barn som far illa: Hur får vi syn på dom? Och vad gör vi?

  8 March 2022  |  51 mins 25 secs
  barn, barnhälsovård, bvc, försummelse, föräldraskap, trauma

  Hur påverkas barn av sexuellla övergrepp, våld eller försummelse?
  Om man ser ett barn som är utsatt - vad kan man göra som granne? Eller som yrkesmänniska?
  Vad är egentligen trauma? Och truamamedveten omsorg?
  Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med Björn Tingberg.

 • 129: Barn med funktionsnedsättningar: "Hitta en vardag som funkar för alla"

  27 December 2021  |  38 mins 38 secs
  barn, barnhälsovård, bvc, funktionsnedsättning, föräldraskap

  Vem räknas som anhörig till ett barn med funktionsnedsättningar?
  Hur funkar stödet man kan få?
  Vem är berättigad?
  Ska man säga nedsättning eller variation?
  Vilka är de vanligaste frågorna?
  Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med
  Mona Pihl, möjliggörare och praktiker på NKA (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) och sjuksköterska på habiliteringen i Uppsala.

 • 128: Tvillingar: Så hjälper dom forskningen

  27 October 2021  |  50 mins 8 secs
  barn, barnhälsovård, bvc, föräldraskap, tvillingar

  Hur vanligt är det med tvillingar? Trillingar? Och ännu fler?
  Vad har forskningen för nytta av tvillingar?
  Om man får fler än ett barn, vad ska man tänka på?
  Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med Catarina Almqvist Malmros, professor i klinisk epidemiologi och överläkare i barnmedicin.

 • 127: Lusten att ligga: Vad händer med den när man blir förälder?

  14 October 2021  |  51 mins 54 secs
  barn, barnhälsovård, bvc, föräldraskap, sexliv

  Är det barnperspektiv att prata sex på BVC?
  Vad händer med sexet efter en graviditet?
  Påverkar amningen? Sömnbristen?
  Hur gör man allt bra igen?
  Malin Bergström, barnhälsovårdspsykolog, samtalar med Sandra Dahlén, sexualupplysare.

 • 126: Fysisk aktivitet: "Vi måste släppa ut barnen - utan föräldrar!"

  29 September 2021  |  44 mins 15 secs
  barn, barnhälsovård, bvc, fysisk aktivitet, föräldraskap

  Hur blev det så att omsorgen från föräldrar lett till stillasittande, övervikt och brist på grit (ungeför driv, karaktärsstyrka, jävlar anamma) hos våra barn?
  Malin Bergström, barnhälsovårdspsykolog, möter Sandra Dahlén, författare till boken Frigående barn - en föräldrarbok om det ökade stillasittandet.
  De samtalar bland annat om varför det är så viktigt att barn får klara sig själva ibland - och om begreppet "djup lek".

 • 125: Synutveckling: "Alla nyfödda ser dåligt"

  13 September 2021  |  52 mins 20 secs
  barn, barnhälsovård, bvc, syn, synutveckling, ögon

  Hur mycket ser en nyfödd?
  Vilka är de vanligaste synproblemen hos barn?
  Påverkar vissa sjukdomar synen?
  Undersöker vi barn på rätt sätt?
  Malin Bergström, barnhälsovårdspskykolog samtalar om synens utveckling med Stefan Löfgren, barnögonläkare vid S:t Eriks Ögonsjukhus.

 • 124: Förstoppning: Varför har det blivit så vanligt?

  26 August 2021  |  53 mins 52 secs
  barn, barnhälsovård, bvc, förstoppning, föräldraskap, nattväta

  Förstoppning hos små barn blir allt vanligare.
  Varför? Och vad kan man göra åt det?
  Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström möter Malin Borgström, barnsjuksköterska och urotarmterapeut, som har skrivit boken Besvär med tarm och urinblåsa hos barn – behandlingsmetod för barnhälsovården.

 • 123: Hälsosamtal på BVC: "Fokusera på det positiva"

  16 July 2021  |  55 mins 55 secs
  barn, barnhälsovård, bvc, föräldraskap, hälsa, hälsosamtal

  Grunda sunda vanor. Hur går det till? Hur blir det ett bra samtal på BVC?
  Barnhälsovårdspskykolog Malin Bergström pratar om det barncentrerade hälsosamtalet på BVC med två gäster:
  Mariette "Jet" Derwig, barnhälsovårds-överläkare i Region Skåne och doktorand vid Lunds universitet
  Linda Håkansson, diskriktsköterska och barnhälsovårdssamordnare i Region Blekinge.

 • 122: Föräldraledigt (del 2 av 2): Ska BVC verka för att dela lika?

  15 May 2021  |  44 mins 9 secs
  barn, barnhälsovård, bvc, föräldraledigt, föräldraskap

  Dela lika på föräldraledigheten - ska barnhälsovården jobba för det?
  Varför? Varför inte?
  Vad säger forskningen?
  Monika Lidbeck, fil.dr och psykolog samtalar med barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström .

 • 121: Föräldraledigt (del 1 av 2): Vad händer när en lämnar, en tar över?

  15 May 2021  |  52 mins 39 secs
  barn, barnhälsovård, bvc, föräldraledigt, föräldraskap

  Vad händer mellan föräldrarna när man delar på ledigeten?
  Vad händer när man byter roller?
  Vilka är det som delar lika?
  Vad är "co parenting"?
  Monika Lidbeck, fil.dr och psykolog har svaren och har forskat om frågorna.
  Här samtalar hon med barnhälsovårdspskyolog Malin Bergström om delat föräldraskap.

 • 120: Corona och nyfödd: "Det blir en dubbel omställning"

  7 May 2021  |  42 mins 23 secs
  barn, barnhälsovård, bvc, corona, föräldraskap, nyfödd, pandemi

  Att få barn mitt i en pandemi. Är det bara dåligt?
  Vilka fördelar finns?
  För vem är det riktigt jobbigt?
  Hur gör man det bättre?
  Vad är viktigast för BVC att göra?
  Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med kollegan Clara Linnros och Maria Söderblom, BHV-sjuksköterska.

 • 119: Föräldra-grupper: Så får ni igång snacket

  4 May 2021  |  13 mins 36 secs
  barn, barnhälsovård, bvc, föräldragrupp, föräldraskap

  Vad är viktigt för nya föräldrar?
  Hur får man igång snacket - om sömn, mat, vardagsliv och allt annat?
  Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samlar med kollegan Clara Linnros och vårdutvecklare Nahalie Aranda Gani, som startat Föräldragrupps-podden.

 • 118: Blöjfritt: "Rutinpottning kan börja på BB"

  24 April 2021  |  39 mins 18 secs
  barn, barnhälsovård, blöja, bvc, potträning, rutinpottning

  Rutinpottning - vad är det?
  Är det jobbigt? Kanske onödigt?
  När kan man börja? Vad är fördelarna?
  Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med distriktsläkare Sara Ljungdahl.

 • 117: Övervikt: "Vi pratar om hälsa - inte utseende"

  12 April 2021  |  37 mins 17 secs

  Varför tycker många inom barnhälsovården att det är så svårt att tala om övervikt?
  Hur pratar man med barn och föräldrar?
  Vad är ett bra samtal?
  Ska barnet vara med?
  Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström möter Catharina Neovius, BHV-sjuksköterska och vårdutvecklare.