BVCpodden

Episode Archive

Episode Archive

139 episodes of BVCpodden since the first episode, which aired on 18 October 2017.

 • 123: Hälsosamtal på BVC: "Fokusera på det positiva"

  16 July 2021  |  55 mins 55 secs
  barn, barnhälsovård, bvc, föräldraskap, hälsa, hälsosamtal

  Grunda sunda vanor. Hur går det till? Hur blir det ett bra samtal på BVC?
  Barnhälsovårdspskykolog Malin Bergström pratar om det barncentrerade hälsosamtalet på BVC med två gäster:
  Mariette "Jet" Derwig, barnhälsovårds-överläkare i Region Skåne och doktorand vid Lunds universitet
  Linda Håkansson, diskriktsköterska och barnhälsovårdssamordnare i Region Blekinge.

 • 122: Föräldraledigt (del 2 av 2): Ska BVC verka för att dela lika?

  15 May 2021  |  44 mins 9 secs
  barn, barnhälsovård, bvc, föräldraledigt, föräldraskap

  Dela lika på föräldraledigheten - ska barnhälsovården jobba för det?
  Varför? Varför inte?
  Vad säger forskningen?
  Monika Lidbeck, fil.dr och psykolog samtalar med barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström .

 • 121: Föräldraledigt (del 1 av 2): Vad händer när en lämnar, en tar över?

  15 May 2021  |  52 mins 39 secs
  barn, barnhälsovård, bvc, föräldraledigt, föräldraskap

  Vad händer mellan föräldrarna när man delar på ledigeten?
  Vad händer när man byter roller?
  Vilka är det som delar lika?
  Vad är "co parenting"?
  Monika Lidbeck, fil.dr och psykolog har svaren och har forskat om frågorna.
  Här samtalar hon med barnhälsovårdspskyolog Malin Bergström om delat föräldraskap.

 • 120: Corona och nyfödd: "Det blir en dubbel omställning"

  7 May 2021  |  42 mins 23 secs
  barn, barnhälsovård, bvc, corona, föräldraskap, nyfödd, pandemi

  Att få barn mitt i en pandemi. Är det bara dåligt?
  Vilka fördelar finns?
  För vem är det riktigt jobbigt?
  Hur gör man det bättre?
  Vad är viktigast för BVC att göra?
  Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med kollegan Clara Linnros och Maria Söderblom, BHV-sjuksköterska.

 • 119: Föräldra-grupper: Så får ni igång snacket

  4 May 2021  |  13 mins 36 secs
  barn, barnhälsovård, bvc, föräldragrupp, föräldraskap

  Vad är viktigt för nya föräldrar?
  Hur får man igång snacket - om sömn, mat, vardagsliv och allt annat?
  Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samlar med kollegan Clara Linnros och vårdutvecklare Nahalie Aranda Gani, som startat Föräldragrupps-podden.

 • 118: Blöjfritt: "Rutinpottning kan börja på BB"

  24 April 2021  |  39 mins 18 secs
  barn, barnhälsovård, blöja, bvc, potträning, rutinpottning

  Rutinpottning - vad är det?
  Är det jobbigt? Kanske onödigt?
  När kan man börja? Vad är fördelarna?
  Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med distriktsläkare Sara Ljungdahl.

 • 117: Övervikt: "Vi pratar om hälsa - inte utseende"

  12 April 2021  |  37 mins 17 secs

  Varför tycker många inom barnhälsovården att det är så svårt att tala om övervikt?
  Hur pratar man med barn och föräldrar?
  Vad är ett bra samtal?
  Ska barnet vara med?
  Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström möter Catharina Neovius, BHV-sjuksköterska och vårdutvecklare.

 • 116: Blöjfritt: "Ja, man måste träna sitt barn"

  8 April 2021  |  42 mins 55 secs
  barn, barnhälsovård, blöja, bvc, potträning

  Varför har svenska barn blöja så länge?
  Hänger det ihop med förstoppning?
  Vad menas med att "barnet - och föräldrarna - hamnar mellan olika sanningar"?
  Hur tränar man sitt barn på pottan? När kan man börja?
  Vad säger forskningen?
  Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström tar hjälp av barnläkare Therése Saksø för att reda ut begreppen.

 • 115: Amning och folkhälsa (del 2 av 2): "En varm kedja i vården"

  7 April 2021  |  37 mins 34 secs
  amning, barn, barnhälsovård, bvc, föräldraskap

  Hur kan dom olika länkarna inom vården gemensamt stötta amning?
  Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med Amal Omer-Salim, näringsfysiolog som jobbar både i Sverige och globalt med amningsfrågor - bland annat som projektledare i Region Stockholm för att skapa "En varm kedja i vården".

 • 114: Amning och folkhälsa (del 1 av 2): "En fråga om överlevnad"

  7 April 2021  |  42 mins 2 secs
  amning, barn, barnhälsovård, bvc, föräldraskap

  Hur ser stödet för amning ut i Sverige? Och i världen?
  Vilka är de stora hindren? Och hur överkommer man dom?
  Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar digitalt med Amal Omer-Salim, näringsfysiolog som jobbar både i Sverige och globalt med amningsfrågor - bland annat för World Alliance for Breastfeeding Action (WABA)

 • 113: Vaccin: "De sprider felaktig och farlig information"

  17 March 2021  |  56 mins 43 secs
  barn, barnhälsovård, bvc, föräldraskap, vaccin

  "Det handlar om liv och död om föräldrar slutar vaccinera sina barn". Det säger journalisterna Anna Nordbeck och Malin Olofsson, som har gjort SVT-serien Vaccinkrigarna om antivaccinrörelsen.

 • 112: Autism: "Diagnoserna ökar. Men inte symptomen."

  24 February 2021  |  58 mins 27 secs
  autism, barn, barnhälsovård, bvc, föräldraskap

  Vad är egentligen autism? Finns det olika former? Är det skillnad mellan könen?
  Hur ställer man en diagnos? Varför upptäcks allt fler? Hur ser det ut i andra länder?
  Malin Bergström, barnhälsovårdspsykolog, samtalar digitalt med Sebastian Lundström, psykolog och forskare på Gillbergcentrum vid Göteborgs universitet.

 • 111: Psykiskt sjuka föräldrar: Samarbetet som kan hjälpa

  4 February 2021  |  1 hr 40 secs
  barn, barnhälsovård, bvc, föräldraskap, psykisk ohälsa

  Tvärprofessionella samverkansteam. Det är grupper som samarbetar för att hjälpa familjer som är socialt utsatta eller har psykiska problem.
  Vilka är med? Hur jobbar grupperna? Vad kan dom göra för nytta?
  Barnhäslovårdspsykolog Malin Bergström samtalar digitalt med vårdutvecklare Lotta Lindfors, som var med och startade grupperna i Stockholm för över 20 år sen.
  Dom diskuterar också utifrån tre konkreta fall.

 • 110: Fysisk aktivitet: Rör sig barn för lite?

  19 January 2021  |  47 mins 5 secs
  barnhälsovården, bvc, fysisk aktivitet, förskola

  Småbarn rör sig väl hela tiden? Eller..?
  Är det skillnader mellan flickor och pojkar? Beror det på var man bor?
  Går det att mäta? Hur stimulerar man barn att röra sig mer?
  Daniel Berglind vet svaren. Han har i många år forskat om barns fysiska aktivitet och sambandet till hälsa - på Karolinska Institutet och på Region Stockholms enhet för hälsofrämjande levnadsvanor.
  Här samtalar han digitalt med Malin Bergström, barnhälsovårdspsykolog.

 • 109: Depression, screening och utlandsfödda mammor: "Det handlar om att se individen"

  2 November 2020  |  37 mins 23 secs
  barnhälsovård, bvc, depression, föräldraskap, psykisk ohälsa

  Barnhälsovården gör screening av depression och psykisk ohälsa hos mammor. Vad är utmaningen när mammorna inte talar svenska? Hur går det till? Vilka lärdomar finns?
  Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström zoom-samtalar med Malin Skoog - distrikssköterska, vårdutvecklare och doktorand. Henns avhandlingsarbete handlar om screening för post partum depression av icke-svensktalande mödrar i Barnhälsovården.

 • 108: Trots, konflikter och bråk: "Det finns inte ETT bra föräldraskap"

  19 October 2020  |  46 mins 18 secs
  bråk, föräldraskap, konflikter, trots

  Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med psykologen Tova Winbladh, som - tillsammans med Ida Flink - skrivit boken Hela havet stormar - småbarnsfamiljens livboj vid trots, konflikter och syskonbråk.