Infektion - hur gör man då?

Episode 2 · 18 October 2017 · 34 mins 57 secs

About this Episode

När måste man vara hemma från dagis? Ska man kolla snoret? Är det ok med en Alvedon?
Malin Bergström, forskare och barnpsykolog, samtalar med Sahar Nejat, barnhälsovårdsöverläkare och Catharina Neovius, vårdutvecklare och BHV-sjuksköterska. Alla knutna till Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län.