Bråk - kan man slippa det?

Episode 3 · 19 October 2017 · 42 mins 34 secs

About this Episode

Bråk på morgonen. Bråk på kvällen. Går det att undvika? Du får handfasta råd och tips när Malin Bergström, barnpsykolog och forskare, samtalar med Catharina Neovius, vårdutvecklare och BHV-sjuksköterska, samt Clara Linnros, barnpsykolog. Alla knutna till Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län.
Läs mer här:
BVC-Elvis: Daglig lekstund — varför och hur?
Lyssna också på:
61: Daglig lekstund - så här gör ni