Torrhet, eksem och smörjteknik

Episode 53 · 17 January 2019 · 33 mins 29 secs

About this Episode

Hur vanligt är eksem? Är det ärftigt? Får man torr hud av kyla? Påverkar infektioner?
Vilken kräm ska man använda? Hur smörjer man bäst?
Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med två gäster:
Anna Fröjdinger, vårdutvecklare och distriktssköterska. Och Annette Gromell, specialistsjuksköterska på hudenheten på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset.
Läs mer här:
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset: Sju filmer kring behandling av eksem. Allt från behandling med kortisonkräm till förebyggande åtgärder.