Bemöta nyanlända (del 1 av 3): "Jag vet inte riktigt hur du tänker, men jag kan fråga"

Episode 62 · 21 March 2019 · 51 mins 4 secs