Bemöta nyanlända (del 2 av 3): "Växer man upp i ett annat samhälle tänker man annorlunda"

Episode 63 · 28 March 2019 · 19 mins 20 secs