Lars H Gustafsson (del 2 av 2): "Det nyfödda barnet kommer alltid med ett budskap..."

Episode 68 · 2 May 2019 · 38 mins 5 secs

About this Episode

Har vi alltid tänkt likadant kring barn? Vad har förändras?
Hur mycket betyder Barnkonventionen?
Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med barnläkaren och författaren Lars H Gustafsson om bland annat barnrättsaktivisterna Ellen Key, Anna Lindhagen, Elsa Laula Renberg. Och om varför Lars H Gustafsson själv blir aktivist ibland.
Läs mer här:
Barnombudsmannen: Barnkonventionen
Lyssna också på:
BVCpodden 102: Våld i familjer: "En jätteviktig folkhälsofråga"
BVCpodden 83: Barn och svåra saker: "Psykiskt våld är också våld”
BVCpodden 67: Lars H Gustafsson (del 1 av 2): "Jag lär mig lika mycket av barnet, som barnet lär av mig"
BVCpodden 77: Barnets rättigheter: "Vi vuxna måste vara närvarande"
BVCpodden 38: Ett barn som far illa - vad gör jag då?
BVCpodden 18: Barn, trauma och "en överdos av omsorg"